Akvamont
Profil firmy      Referencie      Certifikáty      Galéria      Kontakt
Akvamont
Certifikáty Certifikát kavility ISO 9001 Certifikát EN ISO 45001 Certifikát ISO 14001

Referencie - ostatné

 • Veľké Dvorníky - rozšírenie vodovodu I. až III. stavba   
 • Kamenica nad Hronom - prívod a rozvod vody I. etapa   
 • Kamenica nad Hronom - prívod a rozvod vody II. etapa - Salka   
 • Vrakúň kanalizácia - 1. a 2. etapa  
 • Šamorín, IBV labyrint - vodovod a kanalizácia  
 • Veľký Meder - rozšírenie kanalizácie II. až VI. etapa   
 • Lipová - kanalizácia I. a II. etapa   
 • Sídlisko NOVA v Dunajskej Strede  viac...
 • Kamenica nad Hronom - výstavba kanalizácie a ČOV   
 • Dunajská Streda, prekládka kanalizačného zberača C  
 • Hamuliakovo, prívod vody pre obce Hamuliakovo a Kalinkovo  viac...
 • Kostolné Kračany kanalizácia  
 • Kostolné Kračany vodovod  
 • Horná Potôň, prívod geotermálnej vody do skleníkového hospodárstva  
 • Šamorín, Gazdovský rad rekonštrukcia vodovodu  
 • Bodíky kanalizácia, rekonštrukcia KPČS  
 • Vojka nad Dunajom, kanalizácia, rekonštrukcia KPČS  
 • Šamorín, Mliečno, rekonštrukcia KPČS1 a KPČS2  
 • Salka - kanalizácia a ČOV I. etapa   
 • Šamorín, IBV Agátový háj - vodovod a kanalizácia  
 • Dunajská Streda, Nová Ves - rozšírenie vodovodu a kanalizácie  
 • Hviezdoslavov, Slnečné záhrady - vodovod a kanalizácia  
 • Prívod vody do obcí Boheľov, Dolný Štál a Padáň  


Videoprezentácie


Akvamont
@2020 Akvamont s.r.o., website created by orbie computers, design by IZZO