Akvamont
Profil firmy      Referencie      Certifikáty      Galéria      Kontakt
Akvamont
Certifikáty Certifikát kavility ISO 9001 Certifikát BSI OHSAS 18001 Certifikát ISO 14001

Referencie - ostatné

 • Veľké Dvorníky - rozšírenie vodovodu I. až III. stavba   
 • Horné Mýto - celoobecný vodovod   
 • Kamenica nad Hronom - prívod a rozvod vody I. etapa   
 • Kamenica nad Hronom - prívod a rozvod vody II. etapa - Salka   
 • Lipová - rozšírenie vodovodu Lipová - Ondrochov   
 • Dubník - rozšírenie vodovodu   
 • Kráľov Brod - rekonštrukcia vodovodu   
 • Blahová - vodovod Blahová - Bellova Ves   
 • Štúrovo - prívod vody na sídlisko III.  
 • Bratislava - Petržalka - prívod vody pre obchodné centrá TESCO a JEDNOTA   
 • Veľký Meder - rozšírenie kanalizácie II. až VI. etapa   
 • Lipová - kanalizácia I. a II. etapa   
 • Sídlisko NOVA v Dunajskej Strede  viac...
 • Kamenica nad Hronom - výstavba kanalizácie a ČOV   
 • Bratislava - Karlova Ves - kanalizácia Líščie údolie   
 • Dunajská Streda - kanalizácia pre 4x33 b.j. - Veľkoblahovská ulica   
 • Veľký Meder - námestie mládeže - kanalizácia   
 • Dunajská Streda - technická vybavenosť pre 53 RD   
 • Dunajská Streda - kanalizácia na Topoľovej ul.  
 • Dunajská Streda - prekládka vodovodu DN 200 na sídl. Boriny   
 • Dolný Bar - prívod vody do obce   
 • Dunajská Streda - kanalizácia na ul. Družstevná, Gombotášska   
 • Štúrovo - daždová kanalizácia JCP Izolácie a.s.   
 • Dunajská Streda - kanalizácia na Podzáhradnej ul.   
 • Dunajská Streda - kanalizácia na Čigérskej ul.   
 • Dunajská Streda - kanalizácia na Ružovej ul.  viac...
 • Salka - kanalizácia a ČOV I. etapa   
 • Dunajská Streda - kanalizácia na Lesnej ul.   
 • Rozšírenie vodovodu Lehnice - prívod vody do MČ Lehnice - Kolónia   
 • Dolný Štál - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - nová ul. pre 67 RD   
 • PCŠ a výtlačné potrubie do Prívodného kanála z ČOV Horný Bar   viac...
 • Rekonštrukcia kanalizácie na nám. Svätého Štefana v Dunajskej Strede   viac...
 • Kanalizácia Dolný Bar - výtlačné potrubie a ČS  viac...
 • Dolný Bar - rozšírenie kanalizácie  


Videoprezentácie


Akvamont
@2012 Akvamont s.r.o., website created by orbie computers, design by IZZO