Akvamont
Profil firmy      Referencie      Certifikáty      Galéria      Kontakt
Akvamont
Certifikáty Certifikát kavility ISO 9001 Certifikát EN ISO 45001 Certifikát ISO 14001

Referencie - EU

  • Odkanalizovanie a prečerpávacia stanica pre mestskú časť Malé Blahovo   viac...
  • Odvedenie geotermálnych vôd do Dunaja - Zlatná n/O (Objednávateľ : 4Fruit s.r.o.)  viac...
  • Aglomerácia Lehnice - zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie  viac...


Videoprezentácie   

Akvamont
@2020 Akvamont s.r.o., website created by orbie computers, design by IZZO