Akvamont
Profil firmy      Referencie      Certifikáty      Galéria      Kontakt
Akvamont
Certifikáty Certifikát kavility ISO 9001 Certifikát BSI OHSAS 18001 Certifikát ISO 14001

Vítame Vás na stránkach organizácie AKVAMONT s.r.o.  • A bsolútne zodpovedný prístup k realizácií stavebných objetov
  • K analizačné zbierače, stoky, prípojky a objekty na siete
  • V odovodné prívodné rady, rozvodné siete, prípojky a objekty na sieti
  • A plikácia nových technologických postupov vo výstavbe
  • M ontáž technologických zariadení
  • O prava a údržba vodovodov a kanalizácií
  • N ávrh riešenia technických problémov výstavby vodovodov a kanalizácií
  • T rvale vysoká kvalita práce


Environmentálna politika

EP
Akvamont
@2012 Akvamont s.r.o., website created by orbie computers, design by IZZO